شهدای راه آهن


حضور بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهدای راه آهن حوزه ثارا... درمراسم انتخاب بسیجیان نمونه حوزه های شهرستان


تاريخ : 1395/09/24 | | نویسنده : |

حلقه صالحین در پایگاه مقاومت بسیج شهدای راه آهن حوزه ثارا...


تاريخ : 1395/09/24 | | نویسنده : |


حضور بسیجیان فعال پایگاه مقاومت بسیج شهدای راه آهن حوزه ثارا... در اردوی جهادی . در روستای شهر آباد


تاريخ : 1395/09/24 | | نویسنده : |


  • paper | پرشین بلاگ | ایران بلاگ